Sonja Mušič: Tak pač sem

Sonja Mušič: Tak pač sem
Sonja Mušič

Najbrž slišite pogosto od soljudi. To je sicer dobro, vsak pač je zelo poseben individuum, vendar se moramo zavedati, da se vsi spreminjamo. Tak ne moreš biti vse življenje. Poleg tega se spreminjajo ljudje okrog nas, spreminjajo se situacije, ljudje, ki nas spremljajo in nam nastavljajo ogledalo, spreminja se svet, znanje in naše želje. Če ostajamo trdno pri tem, da taki pač smo, bodo določeni ljudje odhajali iz našega življenja.

Osebno to trditev doživljam bolj kot neko varovalko, da določenih vedenj ne želimo spremeniti, kljub temu, da nas opozarjajo, da so destruktivna ali moteča.

Velikokrat ljudje s to miselnostjo menijo, da se jim ni potrebno vživljati v čustva drugih in da se celotno vesolje vrti okrog njih. Pa saj vemo. Resnica je, da ima vsak svoj svet, vsak želi, da se njegov svet vrti okrog njega, vendar je nujno potrebno sprejemati drugačnost in dopustiti, da se spreminjamo v lastnem vesolju v sodelovanju z drugimi vesolji.

Seveda nas zaznamujejo določeni vzorci, ki jih nosimo iz otroštva. Predvsem naša primarna družina oblikuje naše vedenje in osebnost v najzgodnejših letih, dokler ne postanemo srednješolci, ko na nas bolj močno vpliva okolje naših sovrstnikov. Najmočnejše osnovne vzorce nam sicer preda naša ožja družina, njihovo vedenje znotraj partnerstva. Vse to otroci opazujejo in na podlagi tega si naredijo življenjski skript, zato tudi najbolje delujemo v odnosih, ki so podobni naši primarni družini.

Sonja Mušič: Tak pač sem

V naša življenja kasneje vstopajo drugi ljudje, sami si ustvarjamo družino in nevede se spreminjamo. Ne zaznamo sprememb, vendar se dogajajo.

Tako, da trditev, tak pač sem, ne more več veljati.

Žal nas želja po druženju in ugajanju drugim ljudem sili, da spreminjamo svoja vedenja. Če temu ne sledimo, se lahko zgodi, da ne ustrezamo nikomur več.

Po mojem mnenju pa je spreminjanje izziv. Jaz osebno v njem uživam. Vzorci, ki so mi bili dani, so sicer tlakovali mojo življenjsko zgodbo, vendar namen našega vstopa v življenje je, da dosežemo nek drugi, višji nivo svoje osebnosti in znanja, da lahko zopet napredujemo. Vstopimo na določen način z določenimi nalogami in namen poti je, da spremenimo določene lastnosti in vedenje, da napredujemo proti boljši različici nas samih. Tako, da težko pri srednjih letih rečemo: »Tak pač sem.« če vidimo, da nas ta vzorec ne nadgrajuje, nas omejuje in ne napredujemo.

Nujno je napredovanje v življenju. Brez napredovanja in učenja na težkih preizkusih je življenje brez smisla. Če se leta in leta zatikamo v določenih vzorcih, ki nam kažejo, da nas drugi ne odobravajo, da se nam ponavljajo eni in isti vzorci, ter da se ponavljajo naloge, je nujno, da spremenimo svoje delovanje.

Vzemimo si to za izziv, ne kot težko preizkušnjo. Kot je rekel veliki človek Einstein:

• Če se dejstva ne skladajo s teorijo, spremeni dejstva.
• Potrudi se, da ne postaneš človek uspeha. Postani raje človek vrednot.
• Živiš lahko na dva načina. Lahko se pretvarjaš, kot da ni nič čudežno. Lahko pa imaš vse za čudež.

Sonja Mušič: Tak pač sem

Zavedajte se, da ste čudež, čudeži pa se spreminjajo, vsak jih vidi na svoj način.

Če se spreminja svet, potem je nemogoče, da mi ostanemo vedno enaki.

Naj vam bo izziv spreminjati se. Taki ste, vendar ste danes drugačni kot včeraj. Ozrite se okrog in poglejte, kaj vam vaši najbližji sporočajo. Kje se v svoji koži ne počutite več dobro in katere naloge se vam ponavljajo? Vse to je potrebno spremembe. Vzemite ta izziv v svoje roke in spoznali boste drugega sebe.

Delujte drugače, delujte ustvarjalno. Le tako boste lahko napredovali in se vam določene naloge ne bodo več ponavljale. Vaša bilanca na vsake toliko let ne bo vedno enaka, temveč bo vedno boljša in vedno več vredna. Naredite svoje življenje za igro, vzemite si sebe za izziv in se spreminjajte in opazujte, kako boste z večjo lahkotnostjo delovali v tempu življenja in odnosih. Naj vam bo vaša rast izziv. Vaš novi moto pa: »Nisem več tak, kot sem bil, temveč sem boljši jaz.«

Srečno na vaši poti raziskovanja, kdo ste bili in kje vse ste napredovali ter izboljšali svoje vzorce primarne družine.

Stalna je samo sprememba.

Sonja - Fatalke
odlocitve@gmail.com