Shana Flogie: Mistično popotovanje skozi 13 bardo stanj

blog tarot

Tarot v današnjem času nima mesta. Večina ljudi enači tarot karte z napovedovanjem prihodnosti in ga pozna kot vedeževanje. Pa vendar, naj vam predstavim Tarot malce drugače, v luči, kot ga ne poznate.

Tarot je vizualen zemljevid zavesti in simboličen sistem, ki ponuja vpogled v vaše nezavedno, v osebne in poslovne zadeve ter vam daje moč in spodbudo za osebni in duhovni razvoj. Kot zemljevid zavesti predstavlja delček popolne izkušnje življenja, združujoč »praktično vsakdanji svet« z duhovno rastjo in razvojem osebnosti. Tarot pravzaprav odseva možnost, ki jo ima vsak posameznik in sicer videti življenje kot proces »hoje po duhovni poti v praktičnih čevljih.«

Tarot je orodje oziroma vizualni pripomoček, ki ga uporabljam tudi pri svojem delu, saj tako meni kot klientu pomaga  pri razumevanju njegove psihe. Ko znate razbrati in razumete pomen slik, lahko skozi simboliko in dinamiko postavitve dobite nekakšne »smerokaze« in lekcije, ki jih ima posameznikova duša na globjem nivoju, v smislu razvoja. Deluje skozi simbolične nerazumske vidike zavesti, katere uporabljajo tudi sanje.

Polaganje tarota je simbolično vedenje ali zavestno izzvana vizija. Dejanja s simboličnim pomenom arhetipa, se kasneje zavestno preoblikujejo v dejaven, gibljiv simbol, ki se pokažejo v ogledalu tarota. Tako pridobljen pomen odseva gibanje, ki je sposobno premostiti razpoko med simbolnim in materjalnim ali vidnim.

Simboli so tisti, ki nam omogočajo sporazumevanje v jeziku, v katerem se približujemo duši,

… kar se enako, kot sem že omenila, odraža tudi v sanjah.

Komplet kart za tarot na psihološki način razkriva različne vizualne slike psihičnih stanj. Tako kot se psihološki in duhovni podatki razkrijejo v sanjah, tako tarot deluje kot zunanje ogledalo zunanjih izkušenj in psihičnih stanj. Če na tarot pogledamo iz humanističnega in psihološkega zornega kota, nas lahko simboli, ki jih vsebuje, veliko naučijo o človeški psihološki mitologiji oziroma o nas samih. Večina psihologov je bodisi zaposlena s patologijo psihe ali je obsedena z napakami, ki bi jih bilo treba popraviti. Ni psihološkega priročnika, ki bi opisoval različice dobrega počutja. Mogoče pa je prav tarot vizualni zemljevid obeh stanj, tako dobrega kot slabega počutja. Vsekakor pa je uporaben tako za terapevta in za človeka, ki želi razumeti lastno psihološko mitologijo. Pomaga vam, da se skozi razumevanje slike – tarot arhetipske simbolike zaveste situacije, ozavestite vzorec, ki se vam ponavlja, sprejmete situacijo in se tako zavestno ponovno odločite, kaj in kako boste spremenili svoje vedenje, odzive ali način razmišljanja. (»redecision«)

Da pojasnim, kaj mislim s pojmom psihološka mitologija; Psihološko mitologijo sestavljata dva dela: logos in eros. Logos je modrost, ki jo vsaka psiha vsebuje sama po sebi; eros pa je duši prirojena narava ljubezni; mitos ali mitologija, pa je povezana s smislom življenja ali življenjskim mitom oz. našim življenjskim namenom.

Tarot nas posamezno, skupinsko ali terapevtsko seznani s trenutnim stanjem našega logosa, erosa in načinov, na katere jih uporabljamo, da bi uresničili svoje življenjske cilje ali mite.

blog tarot

Tarot je pravzaprav psihološko – mitološko orodje, ki ga lahko uporabimo za razkritje darov in talentov psihe, za seznanjanje z njimi in za raziskovanje osebne psihopatologije.

Psihopatologijo lahko razumemo kot nevrotična stanja ali težave, ki jih opisujemo kot značajske motnje ali nerazvite dele naše narave ali kot tisto, kar je C. G. Jung označil za »senčne dele osebnosti«, katere ima vsakdo. Le trinajst od oseminsedemdesetih simbolov tarota nosi predznak senčnih ali nevrotičnih stanj. Če bi tarot uporabljali za terapevtske namene, bi lahko nadomestil katerikoli psihiatrični učbenik. Medtem, ko slednji kategorizirajo motena psihična stanja, je tarot  psihološko – mitološki priročnik. Ljudi podpira in jim služi na poti spoznanja lastne modrosti, ki je logos, hkrati pa budi njihovo prirojeno naravo ljubezni ali erosa. Tarot razkriva, da logos in eros delujeta v skladu z namenom življenja ali mitosom, kaže pa tudi, kako se osnovna človekova narava kaže v mnogoterih pozitivnih simbolih. Prikazuje osnovno sliko človekovega zdravja in blaginje. Spomni nas na trinajst izzivov ali senčnih vidikov, ki jim stoji nasproti petinštirideset stanj ljubezni (erosa) in modrosti (logosa).

Uporaba tarota za psihološko in mitsko slikanje osebnosti potrjuje starodavni Novalisov rek:

Sedež duše je tam, kjer se sekata notranji in zunanji svet.

Ko človek izvleče simbol tarota, karta zavzame zunanjo podobo notranjega procesa in lahko bi rekli, da se sedež duše ali človeške psihe tedaj razkrije v povezavi med simbolom tarota in njenimi sinhronim delom, ki ga odslikava notranji proces.

Pomembno je, da vemo, da so simboli univerzalni jezik, most med nevidnim in vidnim svetom. V simbolnih zgodbah počivajo mitske figure, ki razkrivajo univerzalne psihološke procese; C. G. Jung jih je poimenoval arhetipi kolektivnega nezavednega.

Tarot je sestavljen iz Velike in Male arkane. Poglejmo njun pomen…

VELIKA ARKANA pooseblja dvaindvajset splošnih načel, zakonov, naukov in arhetipov
 

Velika arkana označuje velike nauke ali splošna načela, zakone, ki jih izkusimo v različnih življenjskih obdobjih in situacijah. Jung jih je imenoval glavni arhetipi tistih splošnih izkustev, ki jih ljudje doživljamo ne glede na kulturalno in družinsko pogojenost. Lahko rečemo, da je kot kažipot izobraževanja, na področju dvaindvajsetih splošnih izkustev, ki jih doživi vsako človeško bitje v svojem življenju.

Ne glede na naše kulturno ozadje ali družinsko okolje doživljamo trenutke »neustrašnosti« (NOREC). Vsak dan se ukvarjamo z umetnostjo sporazumevanja (ČAROVNIK), ki vsebuje sposobnost vpogleda in občutek samozavesti (VELIKA SVEČENICA), ko širimo ljubezen in modrost (CESARICA) ter z močjo in občutkom za vodenje bogatimo soljudi (CESAR).  V življenjskih izzivih in naukih, ki jih dajemo drugim in jih hkrati od njih sprejemamo, se bogati naš smisel za globoko duhovnost (SVEČENIK), ki nam pomaga raziskati različne vrste odnosov (LJUBIMCA). Vsi vidiki preobrazbe nas soočajo s posledicami (KOČIJA) in zahtevajo, da ustvarjalno poenostavimo, razjasnimo in uravnovesimo življenje (URAVNAVA/PRAVICA). Skozi vpogled in zaupanje v lastno izkustvo (PUŠČAVNIK) pridobimo sposobnost razvoja v srečnejših smereh (KOLO SREČE), ki nas postavljajo na prizorišča, kjer lahko izrazimo moč in sijaj (MOČ/SIJAJ), in ki nam dovolijo pretrgati omejujoče vzorce (OBEŠENEC) ter zahteva, da popustimo in se odmaknemo (SMRT/PONOVNO ROJSTVO). Na poti opuščanja moramo strniti svoje izkušnje (UMETNOST/NADZOR); strnitev ali nadzorovanje nam omogoča obdržati smisel za humor (HUDIČ/PAN) in neprestan, zanesljiv pregled nad našimi napakami. Ohranjanje smisla za humor in občutka za ravnovesje nam pomaga obnoviti pristnost (TRDNJAVA/STOLP), izžarevati samospoštovanje in zaupanje (ZVEZDA) v odločitve, ki nas vodijo v nove, še neznane svetove (LUNA). Nazadnje lahko postanemo naravni pobudniki (SONCE) v skupinskem delu in partnerskih odnosih. S pomočjo dobre presoje, s poznavanjem zgodovine in celote naših razmerij in ustvarjalnih naporov, lahko spremenimo sodnika v pričo (VEK/PRESOJA). Ko zavržemo vzorce samokritike, nam objektivnejša presoja poslovnih dosežkov in osebnih razmerij omogoči gradnjo novih notranjih in zunanjih svetov (VESOLJE) ter pripomore k boljšemu zaznavanju posameznega in celote.

blog tarot
VRATA INICIACIJE IN RASTI, kot jih razodeva mala arkana
 

V Egiptu je poleg knjige Mrtvih obstajala tudi knjiga Živih. Obe, pa sta v besedi in sliki odsevali vse možne položaje, v katerih se lahko znajde človek. Egipt je bil ena redkih kultur, ki je premogla obe knjigi. Knjiga Živih, se je imenovala tudi  Knjiga Thotha, od koder izvira tudi komplet tarot kart; drugo ime zanjo je bilo Knjiga modrosti. V njej je bilo navedenih trinajst izzivov ali preizkušenj in sedemindvajset darov, talentov ali sredstev, ki lahko človeku pomagajo pri preobrazbi bardo stanj, problematičnih in izzivalnih ali negativnih stanj zavesti, ki jih lahko izkusi človek.

Egipčanska mitologija navaja 13 stanj bardo ali »potovanje v podzemlje« :

  • šest jih je v umu – (MEČI)
  • trije so čustveni odzivi na misli – (ČAŠE)
  • dve prizadeneta energijo ali vizijo ali način zaznavanja – (PALICE)
  • dve pa sta povezani z zunanjo resničnostjo, torej z zdravjem, denarjem, ustvarjalnostjo in medčloveškimi odnosi – (DISKI)

Preostalih 27 pa predstavlja naše darove, talente ali dragulje, ki služijo kot uporaba sredstev pri soočanju z neznanim.

Lepota tarota – kompleta kart –  je v tem, da je med oseminsedemdesetimi kartami le trinast izzivov, ki so zbrani v mali arkani. V mali arkani in v Knjigi Thotha je navedenih sedemindvajset pozitivnih stanj. Če si zapomnimo pozitivna stanja ali darove, talente in notranja sredstva, nam to pomaga pri preobrazbi bardo stanj.

Slednje lahko preoblikujemo le z voljo in z zavestno odločitvijo ali s tistim, kar bi Jung imenoval naši senčni vidiki osebnosti. Gre za negativne, strah zbujajoče dele osebnosti, ki jim težko gospodarimo ali jih nadzorujemo. V Jungovski psihologiji velja trditev, da »svetlejše kot je sonce, temnejša je senca«. Tarot nas torej spominja, da sta obe plati vedno navzoči v naši naravi.

V šamanističnem jeziku bi stanja bardo lahko opisali kot »potovanje v podzemlje«, potovanje, ki zahteva tesno povezanost s totemsko živaljo moči in doseganje največje možne osebne moči.

Pozitivni vidik vsake preizkušnje je uporaba darov, talentov in sredstev pri soočanju z neznanim. Pomembno je, da se s preizkušnjo soočimo dovolj močni, da ne občutimo stiske.

Število 13 je zanimivo, saj v veliki arkani predstavlja simbol SMRT/PONOVNO ROJSTVO. V mali arkani je opisanih trinajst načinov preobrazbe ob izzivih in preizkušnjah, trinajstih poti, ki ravno tako preobražajo kot simbol iz velike arkane. V mali arkani lahko gledamo na te simbole kot na arhetipske motive notranje »lepotice in zveri«. S trinajstimi zvermi, ki bivajo v naši zavesti, se lahko soočimo, lahko jih obidemo ali pa jih poskušamo udomačiti. Pri tem nam stoji ob strani sedemindvajset darov, talentov in draguljev, ki so v naši zavesti mnogo večji od trnov.

Skozi prakso dela s tarotom, sem videla, kako pomembni so prav arhetipi Velike arkane, saj na globjem nivoju odslikavajo duševni razvoj osebnosti, razvidni pa so skozi Življenjski simbol, ki ga po numerološkem izračunu dobimo iz vašega rojstnega datuma. Življenjski simbol se sestoji iz osebnega in duhovnega simbola. Prav slednjim bomo na tečaju še posebej namenili pozornost. Arhetip, ki kaže na vaš življenjski simbol, vam lahko pomaga globje razumeti vašo osebnostno strukturo, zakaj ste kakršni ste, zakaj imate določeno dinamiko odnosov okoli sebe, kako v sami naravi delujete in kakšni so vaši izzivi in talenti, ki jih v življenje prinašate. Letni cikli rasti po tarotu, pa vam pokažejo kako deluje vaš osebni notranji bioritem. Skozi arhetip, ki vlada določenemu obdobju na letni ravni, vam dejansko pokažejo izzive, darove in teme, s katerimi se v izbranem letu soočate. Kaže vam tudi v katerih delih in aktivnostih vas celotno Stvarstvo podpre, na vaši poti spoznavanja sebe v letu, ki traja od vašega rojstnega dne do naslednjega rojstnega dne in ni vezano na koledarsko leto. Cikli rasti so neke vrste kazatelji dinamike in tem, s katerimi se boste na letni ravni soočali.

blog tarot

Video on-line tečaj tarota

Če ste radovedni in bi sami želeli izvedeti kaj več o metodah in delu s tarotom, o ciklih rasti po tarotu in njihovo povezavo z arhetipi, mitologijo in astrologijo, vas vabim na on-line tečaj, kjer vam bom na zelo praktičen in enostaven način predstavila Tarot.

Skozi slikanico 76 simbolov, boste ozaveščali svoje nezavedne dele, skozi prakso in delom na sebi. Ne boste ozaveščali samo svojih nezavednih vsebin, ampak se boste naučili kako razbrati, kaj vam govori vaše nezavedno. Tarot vam bo služil kot ogledalo vaše duše. Našli boste ključ, ki vas bo popeljal do razumevanja, kako povezovati in razumeti simboliko barv, numerologije, astrologije, mitologije, alkimije in s psihologije.

Vso znanje, ki ga boste pridobili na tečaju bo praktičnega značaja, saj bomo na on-line druženjih v živo delali na vaših primerih.

Poudarek bo na arhetipih in primerjalnem simbolizmu ter interpretaciji Jungovske psiho dinamike.

Tarot pravzaprav odseva možnost, ki jo ima vsak posameznik: videti življenje kot proces »hoje po mistični poti v praktičnih čevljih«.  In to je tudi moj moto… biti praktična na naši skupni poti.

Vabim vas, da stopite na duhovno pot v praktičnih čevljih in spoznate Tarot, kot knjigo modrosti in zemljevid zavesti. Vabim vas na mistično popotovanje po poteh tarota.

Iz srca, 

shanapodpis

Deli vsebino:

Facebook
Pinterest
Twitter

Preberite tudi

Sporočilo ob koncu tedna…

Sporočilo ob koncu tedna…

Shana Flogie: Napoved za april 2024

Sporočilo ob koncu tedna…