Individualno svetovanje

Shanino individualno svetovalno in terapevtsko delo bazira predvsem na znanju in dolgoletnih izkušnjah. Ukvarja se z izdelavo celostnih psiholoških profilov za posameznike, pare in podjetja. Svetovanje bazira na osnovah transakcijske analize, psihološke astrologije in psihodrame. Njena posebnost je poznavanje Jungove psiho dinamike in arhetipskega jezika, kar omogoča klientom, da se povežejo s svojimi nezavednimi vsebinami. Sam pristop astrološke interpretacije je obarvan s svojo sorodno vedo, arhetipsko psihologijo.

Izdelava psihološkega profila

Svetovanje bazira na osnovah transakcijske analize, psihološke astrologije, Jungovske psiho dinamike in psihodrame. Skozi vpogled in uporabo različnih metod, lahko vsakemu posamezniku približa osebnostno dinamiko na njemu najbolj ustrezno sprejemljiv način.

Transakcijska analiza (skrajšano TA) je teorija osebnosti in teorija komunikacije, ki jo je ob koncu petdesetih let utemeljil ameriški psihiater Eric Berne. Beseda »transakcija« označuje izmenjavo-prenos sporočil med dvema ali več osebami tako, da je transakcijska analiza v bistvu analiza komunikacije. Na podlagi analize, kako ljudje komunicirajo, je mogoče predpostaviti njihovo notranje dogajanje in dinamiko. Poleg tega ima transakcijska analiza vrsto zanimivih konceptov, ki so nam v pomoč, da lahko razumemo posameznikovo funkcioniranje. TA se, kot sistemska psihoterapija, uporablja v individualni, skupinski in družinski psihoterapevstki obravnavi.

S pomočjo psihodrame se raziskuje psihološka »resnica« klienta, sočasno pa se ukvarja še z medsebojnimi odnosi in intimnim svetom posameznika. Psihodrama je uveljavljena psihoterapevtska modaliteta, katere utemeljitelj je Jacob Levy Moreno. Posamezniku omogoča, da s pomočjo spontane dramatizacije in igre vlog pridobijo vpogled v svoje notranje doživljanje in čustvovanje. Tako lahko klient razišče in razreši frustracije iz preteklosti ter izboljša medsebojne odnose. Ker ima psihodrama zelo široko uporabo se je pokazala za izjemno učinkovito pri predelavi travm, pri reedukaciji itn. Pri individualnem delu je tako sledila še kasnejša integracija psihodrame in TA. V biti gre za psihoterapevtski modaliteti, ki se izjemno dobro dopolnjujeta – TA ponuja obilje kompleksnih, pa vendar na enostaven način opisanih teoretskih konceptov za razumevanje posameznikov, skupin in komunikacije, psihodrama pa ponuja bogat repertoar učinkovitih tehnik in metod za izkustveno predelavo teorije. Učenje psihodramskih tehnik je odličen način za doseganje fleksibilnosti in spontanosti v psihoterapevtskem procesu – kraljevska pot do Svobodnega Otroka.

shana biznis cela
astroloska karta

Izdelava psihološkega profila je namenjena vam, za celostni osebni vpogled v trenutno situacijo, v kateri ste.

Uporabna je tako v poslovnem kot v zasebnem življenju in analizi partnerskih odnosov. Ključ pri svetovanju so vaš rojstni datum, ura in kraj rojstva. Iz rojstnega datuma se s pomočjo natančne analize dobi vpogled v vaš življenjski simbol – arhetip, ki kaže, kakšna je vaša osnovna življenjska energija in osebni notranji bioritem – kdaj ste v svojem energetskem minimumu in maksimumu. Cikli rasti kažejo fazo, kje se nahajate na letni ravni, s kakšno temo se trenutno ukvarjate in kaj predelujete. Z analizo lahko ugotovite, kako vas vaš notranji bioritem pri tem podpira.

Z vpogledom vase veliko lažje razumete trenutne situacije in izzive, s katerimi se v svojem življenju srečujete. Globji uvid v razumevanje čustvenega odzivanja na proces v katerem ste pa vas osvobodi občutka ujetosti. Razumevanje teh vsebin, vam omogoča, da lažje prilagodite svoje korake in tako »ob pravem času« stopite na val energije, ki vas podpre k željnemu. Na primer: ob zamenjavi službe, partnerstva, selitve, kdaj sprejeti nove projekte ali jih ne, itd.

Partnerske analize, tako osebne kot poslovne, vam omogočijo, da se lažje odločate kakšni bodo vaši naslednji koraki naprej.

Kdaj je pravi čas za posvet, terapijo in delo na sebi?

Ko se ustavite ali ste v življenju na križišču. Ko zaslišite notranji klic »ne morem več, ne zmorem, ne znam, ne vem več…« takrat, ko se predate sebi in si želite spremeniti tok svojega življenja. To je točka, ko zavestno izberete sebe – posledično pa boljšo kvaliteto svojega življenja, odnose in komunikacijo. V takih trenutkih vam vpogled v dinamiko rojstne karte pomaga, da pridete globje v stik z vsebinami svoje podzavesti. Na srečanju dobite vpogled iz kakšnih elementov se sestoji vaša osebnost, dinamika planetarnih povezava vam odpre dinamiko predporodnih matric in njenih zapisov. Skozi ozaveščanje in prepoznavanje vzorcev in skripta, ki vas držijo ujete v dinamiko »ponavljajočih se epizod« v odnosih, pridete do uvida zakaj in kje ste stalno v konfliktu bodisi s sabo ali drugimi. Sledi proces, ko skozi analizo svoje planetarne dinamike, ozavestite svoje stanje in svoje notranje vsebine. Spomnite pa se tudi, kaj je vaš dušni načrt. Pomemben del je tudi delo s telesnim spominom in sproščanje travm.

»…osnovni pomen človekove osebne rojstne karte je, da s tem, ko kartiramo položaje planetov in njihove medsebojne odnose (aspekte), skupaj s porazdelitvijo zodiakalnih znamenj na kardinalnih točkah, pridobimo sliko najprej psihične, nato pa še fizične konstitucije individuuma. V svojem bistvu rojstna karta predstavlja sistem izvornih in fundamentalnih karakternih kvalitet osebe in jo zato lahko smatramo kot ekvivalent individualne psihe.«

(C. G. Jung: Aion, §202)

»Ko se pobliže spoznate z jezikom, ki ga govori vaša duša postane vaše življenje ponovno lahkotno in veliko bolj srečno.«

Svetovanje za podjetja in poslovne analize

Izdelava profilov za vodje in zaposlene, pomoč pri sestavljanju delovnih teamov, kdaj se lotevati projektov, kdaj je ustrezen čas za ustanovitev podjetja, selitve in nove začetke. Na kakšen način motivirati zaposlene in kako narediti uspešen team. S poznavanjem in razumevanjem Življenjskega simbola in Letnega cikla rasti v katerem posameznik je, se lahko na ta način maksimalno izkoristi njegov potencial, kar vam omogoči pridobitev optimalnega in med seboj usklajenega kadra. Možen je tudi NUMEROLOŠKI IZRAČUN in določitev najprimernejšega datuma za ustanovitev podjetja, ustreznost imena podjetja in lokacije, kjer imate svoje poslovne prostore in še veliko več…
shana pri mizi
Shana gsm

Naročanje

Za vse, ki bi si želeli osebni posvet pri Shani, jo lahko za svoj individualni termin kontaktirate. Srečanje traja 90 min. Možno je, da pridete na srečanje osebno ali opravita, on-line video klic, srečanje preko »Zoom-a«.

Za vse informacije in naročila:
Shana Flogie
041 410 176
shana@mychi.si